- سه شنبه, 07 بهمن 1399
1-این جنگ نرم ، شما جوانهای دانشجو ، افسران جوان این جبهه اید. 2-شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه ی جنگ نرم ، یکی اش نگاه خوشبینانه وامیدوارانه است . ۳-خط اغفال به خصوص خواص و نخبگان از تاثیر دشمن ، یکی از خطوط القائی و تبلیغاتی دشمن است. ۴-در میدان تنظیم شده ی از سوی دشمن بازی نکنید.... چون چه ببرید ، چه ببازید ، به نفع اوست. ۵-امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است.

رضایی؛ استان مازندران، سرزمین فرصتهای ناشناخته سرمایه گذاری مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

رئیس مجمع عالی نخبگان استان مازندران اظهار داشت: استان مازندران، سرزمین فرصتهای ناشناخته سرمایه گذاری در بخش های مختلف می باشد.

دکتر عبدالله رضایی در گفت و گو با سکان نیوز،  بیان داشت: مازندران با ۲۴هزارکیلومترمربع وسعت و دارا بودن ظرفیتهای کم نظیر اقتصادی مانند گردشگری، صنعت و کشاورزی در تولید ۱۲محصول کشاورزی رتبه نخست کشور، در جذب گردشگر با ورود بیش از۱۵میلیون نفر،رتبه برتر و درتولید قطعات خودرو رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود؛ همچنین قرار گرفتن درمسیر اقتصادی شمال- جنوب، دارا بودن ۳بندرفریدونکنار، نوشهر وامیرآباد بهشهر و۳فرودگاه دشت ناز، نوشهرو رامسراز دیگرمزیتها و فرصتهای اقتصادی این استان به شمار می رود. اما با وجود این ظرفیتها و فرصتها، مازندران سالهاست از کمبود وحتی نبود سرمایه گذاری های کلان اقتصادی برای اجرای طرحهای این بخش ورونق اقتصادی رنج می برد.

رضایی با اشاره به ظرفیت بالای نخبگان در استان مازندران گفت: هدف این مجمع برقراری رابطه‌ای منسجم با تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در سطح استان، مشاوره و کمک به دولت در ادامه راه و جلسه با فرمانداران سطح استان می باشد.

وی با اشاره به اینکه اعتقاد من این است که فقط روی کاغذ و صورت‌جلسه نوشتن دردی را دعوا نخواهد کرد، گفت: نخبگان در واقع منطقه کلیدی و نوک پیکان هستند و هر مملکتی اگر فضای علمی و پژوهشی و نخبگانش رشد پیدا کنند قطعا دچار مشکل نخواهد شد.

رئیس جدید مجمع عالی نخبگان مازندران خطاب به نخبگان گفت: ما آمده‌ایم که در کنار شما باشیم، برای کمک به عمران و آبادی و توسعه استان مازندران و کشور گام برداریم.