- سه شنبه, 07 بهمن 1399
1-این جنگ نرم ، شما جوانهای دانشجو ، افسران جوان این جبهه اید. 2-شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه ی جنگ نرم ، یکی اش نگاه خوشبینانه وامیدوارانه است . ۳-خط اغفال به خصوص خواص و نخبگان از تاثیر دشمن ، یکی از خطوط القائی و تبلیغاتی دشمن است. ۴-در میدان تنظیم شده ی از سوی دشمن بازی نکنید.... چون چه ببرید ، چه ببازید ، به نفع اوست. ۵-امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است.

رئیس جدید مجمع عالی نخبگان استان مازندران منصوب شد مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

در حکمی از سوی دکتررضا کلهر مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره مجمع عالی نخبگان ایران دکتر عبدالله رضایی به عنوان رئیس جدید مجمع عالی نخبگان مازندران منصوب شد.

 

دکتررضا کلهر در مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید مجمع عالی نخبگان مازندران  با تقدیر از زحمات دکتر جوانی در دوران مسئولیت بعنوان ریاست مجمع عالی نخبگان عنوان کرد: زحماتی که همیشه مدیران کشیده اند مورد تقدیر و تشکر بوده است و در ادامه افزود: آقای دکتر رضایی سوابق علمی و اجرائی فراوانی در منطقه دارند و پس از تلاش های فراوانی که هیات مدیره مجمع عالی نخبگان در تهران با مشورت نهادها و ارگان های منطقه انجام داد و چندین نفر کاندیدای مدیریت بودند که برای ریاست مجمع عالی نخبگان به دکتر رضایی رسیدیم و خوشحالیم که می توانیم از حضور ایشان در مجمع عالی نخبگان استفاده کنیم.

مدیر عامل مجمع عالی نخبگان ایران اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران بر این اساس شکل گرفت که کشور به دست نخبگان اداره شود به این سبب بود که به سمت حرکتهایی گام برداشت تا مسیر نخبه یابی و نخبه پروری در کشور فراهم شود به این منظور با گرایش جذب نخبگان،سپردن کشور به دست نخبگان و ارج به نخبگان تکمیل یافت.

در پایان این مراسم از زحمات سه ساله دکتر یوسفعلی جوانی تقدیر و دکتر عبدالله رضایی به عنوان رئیس جدید مجمع عالی نخبگان مازندران منصوب شد.