- پنجشنبه, 06 آذر 1399
1-این جنگ نرم ، شما جوانهای دانشجو ، افسران جوان این جبهه اید. 2-شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه ی جنگ نرم ، یکی اش نگاه خوشبینانه وامیدوارانه است . ۳-خط اغفال به خصوص خواص و نخبگان از تاثیر دشمن ، یکی از خطوط القائی و تبلیغاتی دشمن است. ۴-در میدان تنظیم شده ی از سوی دشمن بازی نکنید.... چون چه ببرید ، چه ببازید ، به نفع اوست. ۵-امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است.

پیام تبریک رئیس مجمع عالی نخبگان استان مازندران به مناسبت آغاز سال نو مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

دکتر یوسفعلی جوانی قادیکلایی رئیس مجمع عالی نخبگان استان مازندران  در پیامی فرا رسیدن سال نو را تبریک گفت .

متن پیام بدین شرح است :

نو شدن طبیعت وشکفتن شاخ وبرگ های خشکیده ، نویدی دوباره برانسان بعنوان اشرف مخلوقات است تا درتلاطم امواج زندگی بانیرویی سرشارازامیدبه بالندگی رسیده وطعم ومزه هستی خداوندی راباحلاوتی دیگرگونه درعمق وجودخوداحساس کند .

اکنون درحالی سال نورابه جامعه پرتحرک وپوینده نخبگان مازندران درکنار جوانانی برومند تبریک می گویم که عالم امکان به بشریت این نویدراداده تاباعهدوپیمانی مجدد، شکوهی باصلابت رادرتعالی توسعه روزافزون ایران اسلامی به منصه ظهور برساند.

حقیربه برکت این ایام پرمیمنت ومملوازمعنویت سلاله پاک نبی مکرم اسلام (ص) ،امیدآن دارم آحادجامعه همیشه سرافراز مازندران زمین درسایه اتحادی بی نظیر سالی رادرتوسعه مازندران به پایان برساند که ایران وجهان برعظمت وجلال فرزندان دیار علویان دیده تحسین بنگرند.