- سه شنبه, 04 تیر 1398
1-این جنگ نرم ، شما جوانهای دانشجو ، افسران جوان این جبهه اید. 2-شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه ی جنگ نرم ، یکی اش نگاه خوشبینانه وامیدوارانه است . ۳-خط اغفال به خصوص خواص و نخبگان از تاثیر دشمن ، یکی از خطوط القائی و تبلیغاتی دشمن است. ۴-در میدان تنظیم شده ی از سوی دشمن بازی نکنید.... چون چه ببرید ، چه ببازید ، به نفع اوست. ۵-امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است.

جلسه شورای مرکزی مجمع عالی نخبگان استان مازندران برگزار شد مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

جلسه شورای مرکزی مجمع عالی نخبگان استان مازندران در بابل برگزار شد.

 

این جلسه با حضور دکتر یوسفعلی جوانی رئیس مجمع، معاونین و مدیران مناطق هفتگانه استان به میزبانی مدیر منطقه سه مجمع عالی نخبگان در شهرستان بابل برگزار شد.