- پنجشنبه, 02 خرداد 1398
1-این جنگ نرم ، شما جوانهای دانشجو ، افسران جوان این جبهه اید. 2-شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه ی جنگ نرم ، یکی اش نگاه خوشبینانه وامیدوارانه است . ۳-خط اغفال به خصوص خواص و نخبگان از تاثیر دشمن ، یکی از خطوط القائی و تبلیغاتی دشمن است. ۴-در میدان تنظیم شده ی از سوی دشمن بازی نکنید.... چون چه ببرید ، چه ببازید ، به نفع اوست. ۵-امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است.

معاون امور بانوان مجمع عالی نخبگان مازندران منصوب شد مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

در حکمی از سوی دکتر یوسفعلی جوانی قادیکلایی رئیس مجمع عالی نخبگان استان مازندران، دکتر نرگس ارزانیان به عنوان معاون امور بانوان منصوب شد.

 

درطی مراسمی ویژه باحضور یوسفعلی جوانی قادیکلایی رئیس مجمع عالی نخبگان استان مازندران، مسوولین استانی ، فرهیختگان و اساتید دانشگاه ها مراسم معارفه در سالن اجتماعات شورای شهر بابل برگزار شد.

در این مراسم نرگس ارزانیان به عنوان معاونت اموربانوان مجمع عالی نخبگان استان مازندران معارفه شد.