هفدهمین دوره ازدواج دانشجویی، همراه با سفر زیارتی – آموزشی به مشهد مقدس چاپ

 

تبريك به مناسبت پيوند مباركتان

تاریخ عقد مجاز جهت ثبت نام 1391/07/01 لغایت 1392/07/30 می باشد .

ویژه برنامه های این دوره:

1.سفرهای زیارتی مشهد مقدس (همسفر تا بهشت)

2. برگزاری کارگاه های آموزشی در دانشگاه های سراسر کشور

3. اجرای برنامه های متعدد و متنوع فرهنگی و مسابقات کتابخوانی

 

ورود به سامانه ثبت نام ازدواج دانشجویی